Želim da se razvedem. Koja je procedura?


Razvod uz sporazum - predlog za sporazumni razvod braka
 • Šta dobijate: Utvrđivanje roditeljskog prava i podela zajedničke imovine između supružnika putem pisanog sporazuma o razvodu, odobrenog sudskom odlukom.
 • Zašto je potrebno: Kada okolnosti to dozvoljavaju, pruža najmanje stresan i najbrži način razvoda supružnika.
 • Šta se događa ako to ne učinite: Razvod će se sprovesti kroz sudski postupak na duži i stresniji način.

Klijenti mogu da razumeju koji su zakoni relevantni i važni, ko pokreće postupak i kako se on razvija u detaljnoj, po koracima prezentaciji ispod i konačno, dobiće vezu sa drugim odnosnim pravnim uslugama.


Vremenski okvir

332 dana

Troškovi

Administrativni troškovi:

 • Naknada za pribavljanje izvoda iz matične knjige venčanih – 420,00 RSD
 • Naknada za pribavljanje izvoda iz matične knjige rođenih – 420,00 RSD
 • Ukoliko supružnici poseduju nepokretnu imovinu koja je u režimu zajedničke imovine – Naknada za pribavljanje izvoda iz lista nepokretnosti: 540,00 RSD po posebnom delu


Koraci

 1. Upoznavanje sa slučajem
 2. Priprema nacrta sporazuma o razvodu braka
 3. Priprema predloga za sporazumni razvod braka
 4. Podnošenje predloga
 5. Prvo ročište
 6. Ročišta
 7. Prvostepena odluka
 8. Žalba
 9. Drugostepena odluka

Potrebna dokumentacija

 • Dokument koji dokazuje postojanje braka:
  • Original venčanog lista, koji se može dobiti u bilo kojoj opštinskoj kancelariji u Republici Srbiji.
 • Dokumenti koji dokazuju roditeljstvo ako supružnici imaju decu:
  • Original rodnog lista deteta, koji se može dobiti u bilo kojoj opštinskoj kancelariji u Republici Srbiji.
 • Dokumenti koji dokazuju vlasništvo nad zajedničkom imovinom:
  • Molimo pogledajte priručnik u vezi sa podelom zajedničke imovine.
  • U slučaju pokretne imovine ili drugih prava, supružnici mogu podneti sporazum, sudsku odluku ili bilo koji drugi dokument na osnovu kojeg su stekli pravo svojine na takvoj imovini, kao i izvod iz registra ako je pokretna imovina ili pravo je registrovan u skladu sa propisima.
 • Punomoćje
  • Molimo pogledajte deo Punomoćje u Opštim odredbama.


Obrasci

 • Sledeći koji će biti uključen

Za dalje i detaljnije informacije o gore navedenom, preporučujemo vam da kontaktirate advokata.
Kliknite ovde ako želite da budete povezani sa advokatom.

Prvo se registrujte

Ako ste već registrovani kliknite na Prijavite se da biste nastavili

Razvod bez sporazuma - tužba za razvod braka
 • Šta dobijate: Utvrđivanje načina i modela vršenja roditeljskog prava i podela zajedničke imovine između supružnika odlukom suda.
 • Zašto je potrebno: U nedostatku sporazuma o razvodu, supružnici podnose tužbu kako bi nadležni sud mogao da donese odluku povodom spornih pitanja.
 • Šta se događa ako to ne učinite: Produženje statusa neodređenih bračnih odnosa.

Klijenti mogu da razumeju koji su zakoni relevantni i važni, ko pokreće postupak i kako se on razvija u detaljnoj, po koracima prezentaciji ispod i konačno, dobiće vezu sa drugim odnosnim pravnim uslugama.


Vremenski okvir

327 dana

Troškovi

Administrativni troškovi:

 • Naknada za pribavljanje izvoda iz matične knjige venčanih – 420,00 RSD
 • Naknada za pribavljanje izvoda iz matične knjige rođenih – 420,00 RSD
 • Ukoliko supružnici poseduju nepokretnu imovinu koja je u režimu zajedničke imovine – Naknada za pribavljanje izvoda iz lista nepokretnosti: 540,00 RSD po posebnom delu


Koraci

 1. Upoznavanje sa slučajem
 2. Pripremanje tužbe
 3. Podnošenje tužbe
 4. Prvo ročište
 5. Ročišta
 6. Prvostepena odluka
 7. Žalba
 8. Drugostepena odluka

Potrebna dokumentacija

 • Dokument koji dokazuje postojanje braka:
  • Original venčanog lista koji se može dobiti u bilo kojoj opštinskoj kancelariji u Republici Srbiji.
 • Dokumenti koji dokazuju roditeljstvo ako supružnici imaju decu:
  • Original rodnog lista deteta, koji se može dobiti u bilo kojoj opštinskoj kancelariji u Republici Srbiji.
 • Dokumenti koji dokazuju vlasništvo nad zajedničkom imovinom:
  • Molimo pogledajte priručnik u vezi sa podelom zajedničke imovine.
  • U slučaju pokretne imovine ili drugih prava, supružnici mogu podneti sporazum, sudsku odluku ili bilo koji drugi dokument na osnovu kojeg su stekli pravo svojine na takvoj imovini, kao i izvod iz registra ako je pokretna imovina ili pravo je registrovan u skladu sa propisima.
 • Punomoćje
  • Molimo pogledajte deo Punomoćje u Opštim odredbama.


Obrasci

 • Sledeći koji će biti uključen

Za dalje i detaljnije informacije o gore navedenom, preporučujemo vam da kontaktirate advokata.
Kliknite ovde ako želite da budete povezani sa advokatom.

Prvo se registrujte

Ako ste već registrovani kliknite na Prijavite se da biste nastavili