Potrebno mi je da sastavim ugovor o doživotnom izdržavanju. Kako mogu to da uradim?

 • Šta dobijate: Prenos imovine, ili drugih prava Primaoca izdržavanja na Davaoca izdržavanja, a nakon smrti Primaoca izdržavanja, u zamenu za pruženu negu i pomoć Primaocu izdržavanja od strane Davaoca izdržavanja po ugovoru.
 • Zašto je potrebno:  Da bi se osigurao pravno valjan prenos imovine i kako ne bi bilo pravnih posledica nakon smrti primaoca izdržavanja
 • Šta se događa ako to ne učinite: Ako se prenos vrši bez propisane forme, postoje pravne posledice.

Klijenti mogu da razumeju koji su zakoni relevantni i važni, ko pokreće postupak i kako se on razvija u detaljnoj, po koracima prezentaciji ispod i konačno, dobiće vezu sa drugim odnosnim pravnim uslugama.


Vremenski okvir

13 dana

Troškovi

Administrativni troškovi:

 • pribavljanje lista nepokretnosti: 540 RSD po posebnom delu


Koraci

 1. Provera dokumentacije
 2. Priprema nacrta ugovora o doživotnom izdržavanju
 3. Zaključenje i overa ugovora
 4. Prenos prava na imovini

Potrebna dokumentacija

 • Dokaz o odgovarajućem pravu na imovini
  • Kao dokaz o odgovarajućem pravu na nepokretnosti, mora se pribaviti potvrda o nekretninama starija od 15 dana (molimo proverite potvrdu o nekretninama u „Opšte“).
  • Ako predmet ugovora nije nepokretnost, već pokretna imovina ili određeno pravo, potrebno je obezbediti odgovarajući dokaz (određeni sertifikat, sporazum ili drugi dokument ili izjava)
 • Lična i identifikaciona dokumenta stranaka
  • Molimo proverite lična i službena dokumenta u „Opšte“


Obrasci

 • Sledeći koji će biti uključen

Za dalje i detaljnije informacije o gore navedenom, preporučujemo vam da kontaktirate advokata.
Kliknite ovde ako želite da budete povezani sa advokatom.

Prvo se registrujte

Ako ste već registrovani kliknite na Prijavite se da biste nastavili