Želim da napišem testament. Kako mogu to da uradim?

 • Šta dobijate: Testament koji je jednostran, formalan, strogo ličan i opozivi pravni dokument kojim zaveštalac uređuje pravnu sudbinu svoje imovine u slučaju smrti.
 • Zašto je potrebno:  Da bi se imovina delila izabranim naslednicima nakon smrti ostavioca.
 • Šta se događa ako to ne učinite: Ako se testament sprovodi bez propisane forme, postoje pravne posledice.

Klijenti mogu da razumeju koji su zakoni relevantni i važni, ko pokreće postupak i kako se on razvija u detaljnoj, po koracima prezentaciji ispod i konačno, dobiće vezu sa drugim odnosnim pravnim uslugama.


Vremenski okvir

16 dana

Troškovi

Administrativni troškovi:

 • izvod iz katastra nepokretnosti – 540,00 RSD po posebnom delu.
 • Troškovi deponovanja kod javnog beležnika i suda – plaća se godišnje 2% od vrednosti deponovanih stvari.


Koraci

 1. Popisivanje imovine i lica koja će se postaviti za naslednike
 2. Sakupljanje dokumentacije
 3. Sastavljanje Testamenta
 4. Potpisivanje testamenta
 5. Čuvanje testamenta

Potrebna dokumentacija

 • Dokaz o odgovarajućem pravu na nepokretnosti.Za dalje i detaljnije informacije o gore navedenom, preporučujemo vam da kontaktirate advokata.
Kliknite ovde ako želite da budete povezani sa advokatom.

Prvo se registrujte

Ako ste već registrovani kliknite na Prijavite se da biste nastavili