Želim da registrujem svoju poslovnu delatnost. Gde da počnem?


Osnivanje Društva sa Ograničenom Odgovornošću
 • Šta dobijate: Osnivanje privrednog društva i registracija poslovne delatnosti u skladu sa zakonom.
 • Zašto je potrebno: Radi obavljanja poslovne aktivnosti u skladu sa zakonom.
 • Šta se događa ako to ne učinite: U zavisnosti od delatnosti, podleže krivičnoj odgovornosti, poreskoj i tržišnoj inspekciji.

Klijenti mogu da razumeju koji su zakoni relevantni i važni, ko pokreće postupak i kako se on razvija u detaljnoj, po koracima prezentaciji ispod i konačno, dobiće vezu sa drugim odnosnim pravnim uslugama.


Vremenski okvir

28 dana

Troškovi

Administrativni troškovi:

 • Izvod iz registra Agencije za privredne registre: 1.700,00 RSD.


Koraci

 1. Prikupljanje potrebne dokumentacije
 2. Priprema osnivačkog akta
 3. Overa osnivačkog akta
 4. Pripremanje registracione prijave i podnošenje zahteva
 5. Odluka o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću
 6. Otvaranje bankovnog računa
 7. Izrada pečata i elektronskog potpisa
 8. Registracija stvarnih vlasnika

Potrebna dokumentacija

 • Lična i identifikaciona dokumenta članova i direktora
 • Registraciona prijava
 • Punomoćje


Obrasci

 • Sledeći koji će biti uključen

Za dalje i detaljnije informacije o gore navedenom, preporučujemo vam da kontaktirate advokata.
Kliknite ovde ako želite da budete povezani sa advokatom.

Prvo se registrujte

Ako ste već registrovani kliknite na Prijavite se da biste nastavili

Osnivanje Preduzetnika
 • Šta dobijate: Osnovanje i registracija preduzetničke delatnosti u skladu sa zakonom.
 • Zašto je potrebno: Radi obavljanja poslovne aktivnosti u skladu sa zakonom.
 • Šta se događa ako to ne učinite: U zavisnosti od delatnosti, podleže krivičnoj odgovornosti, poreskoj i tržišnoj inspekciji.

Klijenti mogu da razumeju koji su zakoni relevantni i važni, ko pokreće postupak i kako se on razvija u detaljnoj, po koracima prezentaciji ispod i konačno, dobiće vezu sa drugim odnosnim pravnim uslugama.


Vremenski okvir

18 dana

Troškovi

Administrativni troškovi:

 • nema troškova.


Koraci

 1. Prikupljanje potrebne dokumentacije
 2. Pripremanje registracione prijave i podnošenje zahteva
 3. Odluka o osnivanju preduzetnika
 4. Otvaranje bankovnog računa
 5. Izrada pečata i elektronskog potpisa

Potrebna dokumentacija

 • Lična dokumenta preduzetnika
 • Obrazac prijave za registraciju koji se može naći na veb stranici Agencije za privredne registre www.apr.gov.rs
 • Punomoćje


Obrasci

 • Sledeći koji će biti uključen

Za dalje i detaljnije informacije o gore navedenom, preporučujemo vam da kontaktirate advokata.
Kliknite ovde ako želite da budete povezani sa advokatom.

Prvo se registrujte

Ako ste već registrovani kliknite na Prijavite se da biste nastavili