Pretrpeo\la sam štetu u saobraćajnoj nezgodi. Kako da naplatim naknadu od osiguranja?

 • Šta dobijate: Zahtev predat osiguravajućem društvo za izmirenje materijalne i / ili nematerijalne štete koju je podnosilac zahteva pretrpeo u određenom iznosu.
 • Zašto je potrebno: U cilju efikasnije naplate materijalne i / ili nematerijalne štete koju je oštećena strana pretrpela.
 • Šta se događa ako to ne učinite: Ako tužba ne bude podneta u propisanom roku, postoji rizik od gubitka naplate pretrpljene štete.

Klijenti mogu da razumeju koji su zakoni relevantni i važni, ko pokreće postupak i kako se on razvija u detaljnoj, po koracima prezentaciji ispod i konačno, dobiće vezu sa drugim odnosnim pravnim uslugama.


Vremenski okvir

30 dana

Troškovi


Koraci

 1. Prikupljanje potrebne dokumentacije
 2. Potvrditi da su svi uslovi ispunjeni
 3. Priprema zahteva
 4. Podnošenje zahteva
 5. Radnje osiguravajućeg društva
 6. Prigovor

Potrebna dokumentacija

 • Dokumentacija kojom se dokazuje osnovanost zahteva:
 • Punomoćje


Obrasci

 • Sledeći koji će biti uključen

Za dalje i detaljnije informacije o gore navedenom, preporučujemo vam da kontaktirate advokata.
Kliknite ovde ako želite da budete povezani sa advokatom.

Prvo se registrujte

Ako ste već registrovani kliknite na Prijavite se da biste nastavili