Osiguravajuća kuća je odbila moj zahtev za naknadu štete. Kako da postupim dalje?

 • Šta dobijate: Tužba protiv osiguravajuće kompanije radi namirenja materijalne i / ili nematerijalne štete kao naknadu štete pretrpljene u saobraćaju.
 • Zašto je potrebno: Ako osiguravajuće društvo, u rokovima propisanim zakonom, ne podnese obrazloženu ponudu za naknadu štete ili ako je osiguravajuće društvo odbilo zahtev za potraživanje ili ako oštećeni nije zadovoljan iznosom koji nudi osiguravajuće društvo, tužba protiv osiguravajućeg društva može se podneti radi namirenja pretrpljene štete kroz sudski postupak.
 • Šta se događa ako to ne učinite: Ako tužba ne bude podneta u propisanom roku, postoji rizik od gubitka naplate pretrpljene štete.

Klijenti mogu da razumeju koji su zakoni relevantni i važni, ko pokreće postupak i kako se on razvija u detaljnoj, po koracima prezentaciji ispod i konačno, dobiće vezu sa drugim odnosnim pravnim uslugama.


Vremenski okvir

595 dana

Troškovi


Koraci

 1. Prikupljanje potrebne dokumentacije
 2. Potvrditi da su svi uslovi ispunjeni
 3. Pripremanje tužbe
 4. Podnošenje tužbe
 5. Prvo ročište
 6. Ročišta
 7. Prvostepena odluka
 8. Žalba
 9. Drugostepena odluka

Potrebna dokumentacija

 • Dokumentacija koja potvrđuje osnovanost tužbenog zahteva
 • Punomoćje


Obrasci

 • Sledeći koji će biti uključen

Za dalje i detaljnije informacije o gore navedenom, preporučujemo vam da kontaktirate advokata.
Kliknite ovde ako želite da budete povezani sa advokatom.

Prvo se registrujte

Ako ste već registrovani kliknite na Prijavite se da biste nastavili