Želim da raskinem radni odnos. Koja je procedura?


Otkaz u slučaju kada zaposleni odbije da potpiše aneks ugovora o radu
 • Šta dobijate: Aneks kojim poslodavac može zaposlenom da ponudi promenu dogovorenih uslova rada.
 • Zašto je potrebno: Ako postoje razlozi za otkaz ugovora o radu, poslodavac mora uzeti u obzir da je obavezno striktno poštovati sva pravila koja zakon nalaže za procedure otkaza po ovom osnovu, počev od nuđenja Aneksa na potpis zaposlenom.
 • Šta se događa ako to ne učinite: U slučaju kada se otkaz se smatra nezakonitim (učinjeno protiv propisanih odredbi), zaposleni ima pravo da podnese tužbu sudu u roku od 60 dana od dana prijema rešenja o otkazu odnosno saznanja.

Klijenti mogu da razumeju koji su zakoni relevantni i važni, ko pokreće postupak i kako se on razvija u detaljnoj, po koracima prezentaciji ispod i konačno, dobiće vezu sa drugim odnosnim pravnim uslugama.


Vremenski okvir

20 dana

Troškovi


Koraci

 1. Proveriti da li su svi preduslovi ispunjeni
 2. Priprema rešenja o otkazu ugovora o radu
 3. Dostavljanje rešenja o otkazu

Potrebna dokumentacija

 • Odluka o prestanku radnog odnosa zbog odbijanja zaposlenog da potpiše aneks ugovora o radu


Obrasci

 • Sledeći koji će biti uključen

Za dalje i detaljnije informacije o gore navedenom, preporučujemo vam da kontaktirate advokata.
Kliknite ovde ako želite da budete povezani sa advokatom.

Prvo se registrujte

Ako ste već registrovani kliknite na Prijavite se da biste nastavili

Otkaz ugovora o radu zbog prestanka potrebe za obavljanjem određenog posla usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena
 • Šta dobijate: Prestanak radnog odnosa koji poslodavac prekida ako za to postoji opravdani razlog povezan sa potrebama poslodavca, posebno ako zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena poslodavac izgubi potrebu za obavljanjem određenog posla ili smanji obim rada.
 • Zašto je potrebno: Ako postoje razlozi za otkaz ugovora o radu, poslodavac treba da uzme u obzir da je obavezno striktno poštovanje svih pravila koja zakon nalaže za otkaz po ovom osnovu.
 • Šta se događa ako to ne učinite: U slučaju kada se otkaz se smatra nezakonitim (učinjeno protiv propisanih odredbi), zaposleni ima pravo da podnese tužbu sudu u roku od 60 dana od dana prijema rešenja o otkazu odnosno saznanja.

Klijenti mogu da razumeju koji su zakoni relevantni i važni, ko pokreće postupak i kako se on razvija u detaljnoj, po koracima prezentaciji ispod i konačno, dobiće vezu sa drugim odnosnim pravnim uslugama.


Vremenski okvir

61 dana

Troškovi


Koraci

 1. Program za rešavanje viška zaposlenih
 2. Isplata otpremnine
 3. Priprema rešenja o otkazu ugovora o radu
 4. Dostavljanje rešenja o otkazu

Potrebna dokumentacija

 • Odluka o prestanku radnog odnosa zbog tehnološkog viška


Obrasci

 • Sledeći koji će biti uključen

Za dalje i detaljnije informacije o gore navedenom, preporučujemo vam da kontaktirate advokata.
Kliknite ovde ako želite da budete povezani sa advokatom.

Prvo se registrujte

Ako ste već registrovani kliknite na Prijavite se da biste nastavili

Otkaz u slučaju kada zaposleni svojom krivicom učini povredu radne obaveze ili ne poštuje radnu disciplinu
 • Šta dobijate: Prestanak radnog odnosa koji je poslodavac raskinuo zbog kršenja radnih obaveza i nepoštovanja radne discipline krivicom zaposlenog. 
 • Zašto je potrebno: Pri zasnivanju radnog odnosa i zaključivanju ugovora o radu, zaposleni daje poslodavcu saglasnost da organizuje uslove rada kao i da utvrđuje sankcije u slučaju nepoštovanja radne obaveze i discipline i poslodavac treba da vodi računa o tome da je obavezno striktno poštovati sva pravila propisana zakonom za prekid radnog odnosa po ovom osnovu.
 • Šta se događa ako to ne učinite: U slučaju kada se otkaz se smatra nezakonitim (učinjeno protiv propisanih odredbi), zaposleni ima pravo da podnese tužbu sudu u roku od 60 dana od dana prijema rešenja o otkazu odnosno saznanja.

Klijenti mogu da razumeju koji su zakoni relevantni i važni, ko pokreće postupak i kako se on razvija u detaljnoj, po koracima prezentaciji ispod i konačno, dobiće vezu sa drugim odnosnim pravnim uslugama.


Vremenski okvir

38 dana

Troškovi


Koraci

 1. Priprema upozorenja pred otkaz
 2. Dostavljanje upozorenja
 3. Odgovor zaposlenog na upozorenje
 4. Priprema rešenja o otkazu ugovora o radu
 5. Dostavljanje rešenja o otkazu

Potrebna dokumentacija

 • Upozorenje pre raskida
 • Model: Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog povrede radne obaveze i nepoštovanja radne discipline


Obrasci

 • Sledeći koji će biti uključen

Za dalje i detaljnije informacije o gore navedenom, preporučujemo vam da kontaktirate advokata.
Kliknite ovde ako želite da budete povezani sa advokatom.

Prvo se registrujte

Ako ste već registrovani kliknite na Prijavite se da biste nastavili

Otkaz u slučaju kada zaposleni ne ostvaruje rezultate rada ili nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi
 • Šta dobijate: Prestanak radnog odnosa koji je poslodavac raskinuo usled neuspeha zaposlenog u postizanju rezultata rada, odnosno normi i standarda rada predviđenih za radna mesta kao opravdani razlog za otkaz ugovora o radu od strane poslodavca.  
 • Zašto je potrebno: Ako postoje razlozi za otkaz ugovora o radu, poslodavac treba da uzme u obzir da je obavezno striktno poštovanje svih pravila koja zakon nalaže za otkaz po ovom osnovu.
 • Šta se događa ako to ne učinite: U slučaju kada se otkaz se smatra nezakonitim (učinjeno protiv propisanih odredbi), zaposleni ima pravo da podnese tužbu sudu u roku od 60 dana od dana prijema rešenja o otkazu odnosno saznanja.

Klijenti mogu da razumeju koji su zakoni relevantni i važni, ko pokreće postupak i kako se on razvija u detaljnoj, po koracima prezentaciji ispod i konačno, dobiće vezu sa drugim odnosnim pravnim uslugama.


Vremenski okvir

75 dana

Troškovi

Administrative costs - Advocate fees and costs:


Koraci

 1. Evaluation of work results and/or employee’s knowledge and skills
 2. Dostavljanje obaveštenja
 3. Priprema rešenja o otkazu ugovora o radu
 4. Dostavljanje rešenja o otkazu

Potrebna dokumentacija

 • Obaveštenje o neuspehu u postizanju rezultata rada
 • Model: Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog neostvarivanja rezultata rada, odnosno neposedovanja potrebnih znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima zaposleni radi


Obrasci

 • Sledeći koji će biti uključen

Za dalje i detaljnije informacije o gore navedenom, preporučujemo vam da kontaktirate advokata.
Kliknite ovde ako želite da budete povezani sa advokatom.

Prvo se registrujte

Ako ste već registrovani kliknite na Prijavite se da biste nastavili