Koja pravna usluga vam je potrebna?


Član porodice je preminuo.

Šta je sledeći korak?

Opširnije

Potrebno mi je da sastavim ugovor o doživotnom izdržavanju.

Kako to da uradim?

Opširnije

Moram da se dogovorim o ustupanju i raspodeli imovine tokom života.

Kako to da uradim?

Opširnije

Želim da napišem testament.

Kako mogu to da uradim?

Opširnije